8 điều bạn nên nhớ khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn

Nếu bạn muốn mọi việc thay đổi, bạn cần bắt đầu với việc thay đổi bản thân

1. Chuyện gì qua, cho qua

Đức Phật có một câu rất nổi tiếng: ”Sự kháng cự của bạn thân với những xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ của bạn” . Dành một chút thời gian để nghĩ về điều này. Nó có nghĩa là sự đau khổ của chúng ta chỉ xảy ra khi chúng ta cố gắng chống lại bản chất của mọi việc. Nếu bạn có thể thay đổi điều gì thì hãy thay đổi ngay đi! Hãy thay đổi nó! Nhưng nếu bạn không thay đổi được thì bạn có hai sự lựa chọn: một là chấp nhận và để nó đi, hai là tự làm cho cuộc sống trở nên khổ sở và bị ám ảnh bởi điều đó

2. Nó chỉ là một vấn đề nếu bạn coi nó là vấn đề

Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình. Nếu bạn nghĩ điều gì đó là một vấn đề thì suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ trở nên tiêu cực. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể học hỏi điều đó, ngay lập tức nó sẽ chẳng là một vấn đề nữa

3. Nếu bạn muốn mọi việc thay đổi, bạn cần bắt đầu với việc thay đổi bản thân

Lời nói ra chính là sự phản ánh thế giới nội tâm của bạn. Bạn không biết rằng trên thế giới đều đang sống hỗn độn và căng thẳng sao? Và chẳng phải nó to tát bởi vì trong lòng họ đang hỗn loạn cả sao? Phải, chính là như thế. Chúng ta thích cái suy nghĩ rằng sự thay đổi của hòa cảnh sẽ thay đổi con người. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại – chúng ta cần thay đổi bản thân trước khi hoàn cảnh thay đổi

4. Không có thất bại – chỉ có những cơ hội học hỏi

Bạn nên xóa ngay từ ”thất bại” ra khỏi từ điển của mình đi. Tất cả những người vĩ đại từng đạt được bất cứ thành tựu nào đều đã từng thất bại hết lần này đến lần khác. Thực tế thì tôi nhớ Thomas Edison đã từng nói như này: ”Tôi không thất bại 10000 lần, tôi được 10000 cách mà nó không hoạt động” . Nắm lấy cái gọi là ”thất bại” của bạn và học hỏi từ nó . Hãy học cách làm nó tốt hơn từ lần sau

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *